Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 23/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoài Dương đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật như: giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn đạt 19.511 tỷ đồng, tăng 3,75% so với năm 2020; tỷ trọng ngành nông lâm, thủy sản trong cơ cấu kinh tế đạt 37,21%; thủy lợi đảm bảo tưới chủ động cho 82,65% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,04%, tăng 0,3% so với 2020. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 2 xã so với kế hoạch, tăng 5 xã so với năm 2020…

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nguyễn Hoài Dương phát biểu tại Hội nghị

Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, hiệu quả hơn gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị, bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, sản lượng nhiều loại sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh tăng cả về số lượng và gia tăng về giá trị, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và gia tăng xuất khẩu. Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1,2 triệu tấn, tăng 18. 250 tấn; sản lượng thịt hơi các loại đạt 226.000 tấn, tăng 6.000 tấn so với năm 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của ngành NN&PTNT tỉnh thời gian qua còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: giá cả một số sản phẩm nông sản chủ lực xuống thấp, công tác vận chuyển và tiêu thụ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu sản xuất chưa đồng bộ, chưa tập trung đi vào bảo quản, chế biến sâu, giá trị gia tăng thấp; tái cơ cấu nông nghiệp triển khai chưa mạnh mẽ, chưa đồng đều ở các địa phương; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn diễn biến phức tạp…

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các địa phương

Năm 2022, ngành NN&PTNT tỉnh phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu như: giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn ước đạt 47.858 tỷ đồng; thủy lợi đảm bảo tưới chủ động cho trên 83,28% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,24%; tỷ lệ xã phấn đấu cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới đạt 52%, tăng 4,4% so với năm 2021; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%, tăng 0,5% so với năm 2021.

Advertisement

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng đề nghị trong thời gian tới, ngành NN&PTNT tỉnh tiếp tục tập trung bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế, đồng thời phát huy những tiềm năng, lợi thế để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất kinh doanh; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến và thương mại nông lâm sản, thủy sản; phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi, nước sạch môi trường nông thôn, tăng cường năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; đẩy mạnh thực hiện chương trình nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác khuyến nông, giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp …

Advertisement

About admin

Check Also

Khai mạc diễn tập bảo đảm an toàn thông tin khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023

Ngày 20/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh …