Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng lãnh đạo Thanh tra tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương hữu quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung ương (Ảnh: chinhphu.vn).

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng tinh thần các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Toàn ngành đã triển khai 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.774 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 257.703 tỷ đồng, 616 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi 188.607 tỷ đồng và 166 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán 69.096 tỷ đồng, 451 ha đất; ban hành 126.158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 6.452 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 7.524 tập thể và 7.944 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 497 vụ, 490 đối tượng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Trong năm 2023, đã có 362.883 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 300.297 vụ việc. Ngành Thanh tra cũng đã phát hiện 114 vụ việc, 176 người có hành vi tham nhũng qua hoạt động kiểm tra nội bộ, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của ngành Thanh tra còn tồn tại một số hạn chế như: còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng một số bộ, ngành, địa phương còn chưa đầy đủ theo quy định; một số nội dung theo kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng triển khai còn chậm; một số cán bộ thanh tra chấp hành kỷ cương, kỷ luật chưa tốt…

Advertisement

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị (Ảnh: chinhphu.vn).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị, trong năm 2024, ngành Thanh tra và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; làm tốt công tác công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tình trạng khiếu kiện, khiếu nại ngay từ cơ sở, không để kéo dài; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng; củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính…

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …