Phổ biến, quán triệt các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua

Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh phổ biến và quán triệt các luật, nghị quyết mới của Quốc hội khóa XV. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai pháp luật và giải quyết bất cập trong thực tiễn, góp phần vào phát triển bền vững của đất nước.


**Hội nghị trực tuyến về việc phổ biến các luật mới**

Sáng ngày 22/5, UBND tỉnh đã tổ chức một Hội nghị trực tuyến nhằm phổ biến và quán triệt các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị này.

Trong hai kỳ họp trên, Quốc hội đã thông qua 9 luật mới như Luật Căn cước, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Nhà ở, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Tài nguyên nước, Luật Viễn thông, Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng.

**Nội dung quan trọng của các luật và nghị quyết mới**

Những luật và nghị quyết được phổ biến tại hội nghị có những nội dung quy định cực kỳ quan trọng về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, các tổ chức tín dụng, cũng như một số chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đã nhấn mạnh rằng việc phổ biến và quán triệt các luật, nghị quyết mới là hoạt động quan trọng, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai tuyên truyền và thực hiện pháp luật ở mọi cấp, ngành và địa phương trong thời gian tới. Điều này sẽ giúp đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Advertisement

**Kết luận**

Hội nghị trực tuyến phổ biến các luật, nghị quyết mới đã mang lại những kiến thức quan trọng và cần thiết cho cộng đồng. Việc thực hiện các quy định trong các văn bản pháp luật này sẽ giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng thi hành pháp luật, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

“Khoác áo mới” cho hồ Lắk

Hồ Lắk – điểm du lịch tiềm năng ở Đắk Lắk với cảnh đẹp tự …