Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Mo Mường

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định về việc bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Mo Mường, được UNESCO đề xuất xem xét vào danh sách bảo vệ khẩn cấp. Điều này đánh dấu sự quan trọng của Di sản Mo Mường trong văn hóa Việt Nam.


UBND tỉnh ban hành quyết định về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 về việc giao thực hiện quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện: Ea Kar, Krông Bông, Krông Năng, Ea H’Leo và thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia về Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường (Di sản Mo Mường).

Công tác quản lý và bảo vệ di sản Mo Mường

UBND các địa phương trên chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Mo Mường theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Quyết định số 393/QĐ-BVHTTDL ngày 21/2/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thì “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường, tỉnh Đắk Lắk” đã được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Advertisement

Di sản Mo Mường cần được bảo vệ khẩn cấp

Theo Thống kê của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Di sản Mo Mường hiện nay còn tại 7 tỉnh, thành phố, trong đó có Đắk Lắk.

Tại Đắk Lắk, người Mường sinh sống chủ yếu tại các huyện Ea Kar, Krông Năng, Ea H’leo, Krông Bông và thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo văn bản số 2082/VPCP-KGVX, ngày 29/3/2024 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa Di sản Mo Mường vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Mai Sao

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Tạo lập bản sắc một cách sáng tạo

Buôn Ma Thuột – Thành phố đầy tiềm năng và bản sắc mới, kết hợp …