Quy định về cơ chế quản lý, tổ chức; quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình, dự án

Đắk Lắk triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng một số đối tượng chưa hiểu rõ quy định. Báo Đắk Lắk giới thiệu nội dung chi tiết để hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và quay vòng vốn.


Tại tỉnh Đắk Lắk, các chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai một cách tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có một số tổ chức và cá nhân thụ hưởng chưa hiểu rõ về các quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG, quy định hỗ trợ phát triển sản xuất cũng như quy định về cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ.

Cụ thể, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND của tỉnh Đắk Lắk đã quy định rõ về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Điều này bao gồm việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước có tỷ lệ lên đến 95% tổng kinh phí thực hiện dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn và 80% trên địa bàn khó khăn.

Ngoài ra, Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND cũng đã đề cập đến cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Điều này giúp tăng cường hiệu quả và minh bạch trong việc sử dụng vốn hỗ trợ, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất cộng đồng theo hướng bền vững.

Như vậy, việc hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả và công bằng trong việc phát triển kinh tế – xã hội tại Đắk Lắk.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

“Khoác áo mới” cho hồ Lắk

Hồ Lắk – điểm du lịch tiềm năng ở Đắk Lắk với cảnh đẹp tự …