Sơ kết quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông

Chiều 27/4, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phối hợp với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2012 – 2022 và ký quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua quá trình thực hiện cho thấy việc ban hành quy chế phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh là cần thiết; các nội dung phối hợp thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị, cơ bản đã được triển khai thực hiện đầy đủ; công tác phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của các bên. Hàng năm, thông qua hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN đã tư vấn và giúp HĐND tỉnh hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh đã có tác dụng tích cực nhằm giúp các cấp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản Nhà nước.

Đồng thời với sự phối hợp tích cực và hiệu quả của HĐND, UBND các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông đã góp phần giúp KTNN hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm được Quốc hội giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp còn một số hạn chế như: chưa tổ chức thường xuyên việc đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện quy chế phối hợp; việc trao đổi thông tin giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh có lúc chưa được kịp thời, làm giảm tính thời sự và hiệu quả của việc sử dụng thông tin…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn yêu cầu KTNN Khu vực XII, các Vụ chức năng của KTNN tăng cường kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương nhằm đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực, đầy đủ của Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước; phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành ngân sách để kiến nghị biện pháp khắc phục, hoàn thiện từ cơ chế chính sách đến tổ chức quản lý, thực hiện, làm cơ sở để Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm; lựa chọn, bố trí công chức có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các vị trí công tác; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương khác về các vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công cũng như những sai sót được phát hiện qua kiểm toán để các tỉnh tham khảo trong quá trình thực hiện.

Advertisement

Đại diện lãnh đạo KTNN và lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn đề nghị Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh phối hợp chặt chẽ với KTNN trong việc yêu cầu, giao nhiệm vụ kiểm toán hàng năm cho KTNN Khu vực XII kiểm toán việc thực hiện các đề án, chương trình, dự án quan trọng của địa phương và các vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công được quan tâm, phục vụ HĐND trong giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; giám sát chặt chẽ hoạt động kiểm toán trên địa bàn và phản ánh kịp thời để KTNN xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (nếu có); phối hợp rà soát, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện.

Tại hội nghị, KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông đã ký kết quy chế phối hợp với các nội dung như: phối hợp trong xây dựng kế hoạch kiểm toán thực hiện kiểm toán; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu dân cử; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án Luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của KTNN và của HĐND, UBND theo quy định…

Advertisement

About admin

Check Also

Liên quan trong vụ phá 410 ha rừng, nhiều đối tượng lĩnh án

TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án hủy hoại 410 ha rừng tại xã Ya …