Sơ kết việc triển khai xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 12/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá việc triển khai xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Huấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng chủ trì Hội nghị.Hội nghị sơ kết, đánh giá việc triển khai xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện 15/15 đơn vị hành chính cấp huyện đang tổ chức xây dựng CSDL đất đai gồm 4 phân hệ: CSDL địa chính, CSDL thống kê, kiểm kê; CSDL quy hoạch, kế hoạch; CSDL giá đất. Trong đó, có 10 đơn vị xây dựng và vận hành CSDL đất đai bằng phần mềm VBDLIS; 5 đơn vị đang giải quyết THHC về đất đai bằng phần mềm VILIS. Đến nay, đã thực hiện kết nối dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai cấp độ 4 đối với 10/10 đơn vị hành chính sử dụng phầm mềm VBDLIS và thực hiện kết nối dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai cấp độ 4 đối với 5/5 ĐVHC sử dụng phầm mềm VILIS.Đồng chí Nguyễn Minh Huấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị.

Các đơn vị hành chính cấp huyện quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ CSDL đất đai bằng phần mềm VBDLIS đã thực hiện thiết lập 48 quy trình đối với hồ sơ tổ chức, 98 quy trình đối với hồ sơ hộ gia đình, cá nhân theo quy trình nội bộ, quy trình liên thông được phê duyệt tại Quyết định số 291 của UBND tỉnh. Qua đó, giúp cung cấp thông tin xử lý hồ sơ đồng bộ giữa 2 hệ thống phần mềm VBDLIS và IGATE. Đồng thời, thiết lập kích hoạt 494 tài khoản người dùng tham gia vào quy trình xử lý hồ sơ giải quyết TTHC được kích hoạt.Đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc triển khai xây dựng nền tẳng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian tới.Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Advertisement

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng hệ thống dữ liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng; do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tiếp tục quyết liệt, tranh thủ các nguồn lực để triển khai việc xây dựng hệ thống dữ liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Trong quá trình xây dựng, cần thực hiện tốt việc đánh giá, dự báo, đảm bảo Hệ thống được xây dựng đảm bảo các quy chuẩn, phù hợp với các quy định của Luật Đất đai sẽ được sửa đổi trong thời gian tới. Đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quy trình tổ chức đấu thầu đối với hạ tầng phục vụ cho hệ thống; phối hợp với UBND cấp huyện, chỉ đạo các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã cùng với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; chỉ đạo các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai xây dựng kế hoạch hằng năm với tiến độ cụ thể, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính bổ sung cho các thửa đất chưa thực hiện nhằm giàu cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định …

Advertisement

About admin

Check Also

Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Bước vào năm học mới 2023 – 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk …