Sở Thông tin và Truyền thông tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam

Chiều 10/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống các lãnh đạo, cán bộ và nhân viên công tác trong ngành xuất bản, in và phát hành sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022).

Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thư viện tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam. Qua đó, khẳng định vai trò, những đóng góp quan trọng của ngành Xuất bản, In và Phát hành vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là một bộ phận quan trọng của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiệm vụ tích lũy và truyền bá các giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và khoa học của xã hội; xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn điện nhân cách con người Việt Nam; góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập.

Ông Trương Hoài Anh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi tọa đàm.

Advertisement

Tại buổi tọa đàm, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách trên địa bàn tỉnh đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh …

Ông Ra Lan Trương Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ôn lại truyền thống.

Cách đây 70 năm, ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122/SL quyết định thành lập Nhà in Quốc gia với nhiệm vụ thống nhất tổ chức và quản lý nhà in Chính phủ, đánh dấu bước phát triển mới của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách cách mạng nước ta, và từ đó, ngày 10/10 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

Advertisement

About admin

Check Also

Bế mạc Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên năm 2023

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, chiều 27/5, Hội thao Báo …