Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021 – 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống Quản lý tài liệu điện tử và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021 – 2025.

Ảnh minh họa

Theo đó, việc triển khai hệ thống Quản lý tài liệu điện tử để bảo quản lâu dài tài liệu điện tử, tài liệu số tại đơn vị và lưu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của Sở. Thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo đúng yêu cầu tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được đồng bộ và hiệu quả theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ tài liệu điện tử, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hình thành trong quá trình hoạt động của đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.

Mục tiêu hướng tới năm 2022, phối hợp xây dựng và hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tương ứng 50% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tối thiểu 40% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó mà đơn vị giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ, đáp ứng được yêu cầu. Hoàn thành nâng cấp hệ thống iDesk đảm bảo kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu với hệ thống quản lý tài liệu điện tử tỉnh.

Advertisement

Từ năm 2023 – 2025, tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đã được giải quyết thành công trong mỗi năm tăng thêm 20% đối với thủ tục hành chính đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ít nhất 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà đơn vị giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ. 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Advertisement

About admin

Check Also

TP. Buôn Ma Thuột: Trung bình 10,3 người dân sở hữu 1 xe ô tô

Kỳ họp thứ Tám, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – …