Sở Xây dựng cần chủ động hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 23/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh do ông Ra Lan Trương Thanh Hà- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác chuyển đổi số năm 2023 đối với Sở Xây dựng.

Ông Trần Hồng Vinh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng đã báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian qua. Theo đó, Sở đã quan tâm đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin. Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức của ngành; xây dựng chuyên mục chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử.

Ông Ra Lan Trương Thanh Hà- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi làm việc.

Đến nay, 100% TTHC được đăng ký thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công của tỉnh (iGate). Tổng số TTHC của sở là 51, TTHC toàn trình là 31, TTHC trục tuyến 04, TTHC trực tiếp là 16; trong đó có 02 TTHC thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 100% công chức, viên chức sử dụng thành thạo tin học văn phòng trong công việc và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản; 100% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 100% thiết bị người được cài đặt giải pháp bảo vệ; 100% công chức và người lao động của cơ quan được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/5/2023, tổng số văn bản điện tử gửi trên trục liên thông văn bản của tỉnh là 1.534 văn bản; tỷ lệ ký số đạt 100%.

Đoàn kiểm tra tại bộ phận văn thư Sở Xây dựng

Việc “Cập nhật thông tin lớp CSDL quy hoạch đô thị trên nền GIS dùng chung tỉnh Đắk Lắk” chưa được triển khai. Sở đang chỉ đạo các địa phương điều tra, khảo sát, đánh giá các yêu cầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin và cơ sở dữ liệu đô thị để thiết lập và vận hành cơ sở dữ liệu khung trên nền GIS; làm việc với Bộ Xây dựng đề xuất việc thiết lập, duy trì và vận hành cơ sở dữ liệu khung cho hệ thống đô thị toàn quốc trên nền GIS nhằm tiến tới việc hỗ trợ quản lý đô thị thông minh, hiệu quả cho từng đô thị Việt Nam.

Hiện nay, Sở đang triển khai cơ sở dữ liệu ngành xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở tiến hành số hóa hồ sơ bộ phận 1 cửa, tăng cường vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Về khó khăn, vướng mắc, công chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số chưa dược đào tạo chuyên sâu. Việc bố trí kinh phí chậm, dẫn đến việc khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Việc sử dụng phần mềm hệ thống (windows) không có bản quyền dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin.

Advertisement

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số, Sở Xây dựng đề xuất đối với Đoàn kiểm tra để tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh một số nội dung như sau: Quan tâm bố trí kinh phí cho việc số hóa hồ sơ tài liệu, xây dựng CSDL chuyên ngành, đầu tư đồng bộ trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số; Tổ chức tập huấn công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm để triển khai ứng dụng có hiệu quả;

Qua khảo sát thực tế, Đoàn kiểm tra đánh giá, cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp, triển khai đầy đủ văn bản UBND tỉnh yêu cầu; công tác chuyển đổi số có nhiều chuyển biến hơn so với năm trước; Sở đã xây dựng hệ thống phần mềm hệ thống thông tin nhà ở, bất động sản….

Đoàn kiểm tra kiến nghị, Sở Xây dựng cần khắc phục triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn phần đạt thấp; chưa dành nguồn lực đầu tư phòng họp trực tuyến theo tiêu chí chuyển đổi số quy định; xử lý hồ sơ trên idesk tỷ lệ không chọn hoàn thành giới hạn thời gian tìm kiếm văn bản; tỷ lệ cán bộ chuyên trách đạt thấp. Thời gian đến, Sở Xây dựng phát huy chủ động sáng tạo trong chuyển đổi số, khắc phục tồn tại trong tạo lập hồ sơ văn bản theo Nghị định 30; quan tâm tập huấn bồidưỡng chuyển đổi số cho đội ngũ công chức; kiểm tra định kỳ an toàn an ninh thông tin định kỳ 2 năm 1 lần; đối với sự cố an ninh an toàn thông phải có báo cáo phối hợp xử lý; bố trí nguồn lực cho lĩnh vực an toàn an ninh thông tin đảm bảo mục tiêu theo quy định; trang thông tin của Sở đáp ứng Nghị định 42 về cơ cấu tổ chức trang Tiếng Anh; chuẩn IPV6; số hóa hồ sơ bộ phận 1 cửa; vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý 9 dự thảo luật

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý …