Tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai

Ngày 17/8, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 1391) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2022.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng -Trưởng đoàn công bố kết quả kiểm tra

Qua kiểm tra tài liệu kiểm chứng và thực tế, Đoàn kiểm tra 1391 đánh giá: Thời gian qua, công tác CCHC của Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được những kết quả tích cực. Đảng ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Sở đã ban hành các kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác cải cách hành chính; việc ban hành các văn bản chỉ đạo về CCHC kịp thời.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Sở đã ban hành các kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở; tham mưu công bố danh mục TTHC đầy đủ, kịp thời. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng được thực hiện đảm bảo theo quy định, không có hồ sơ trễ hạn theo mốc thời gian được kiểm tra. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022: Sở đều có phương án đơn giản hóa TTHC và các kiến nghị thực thi cụ thể đối với 2 TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường do Sở đề xuất.

Thành viên Đoàn kiểm tra 1391 trao đổi tồn tại trong quá trình kiểm tra

Về cải cách tài chính công, Sở đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công để làm cơ sở thực hiện việc chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản công của đơn vị; thực hiện tốt việc tiết kiệm chi hành chính để chi thu nhập tăng thêm cho công chức theo quy định.

Việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số cũng được đơn vị chú trọng: tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; 100% văn bản, tài liệu trao đổi trong cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật) được gửi nhận trên môi trường điện tử, trong đó có 100% văn bản được sử dụng hoàn toàn dưới dạng điện tử thay thế văn bản giấy; 100% văn bản đi của đơn vị được ký số bằng chứng thư số cơ quan…

Đoàn kiểm tra 1391 kiểm tra tài liệu lưu trữ kiểm soát TTHC tại các phòng chuyên môn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ các mặt tồn tại, hạn chế: Chỉ số CCHC Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 chỉ đạt 80,11/100 điểm, xếp hạng 17/18 sở, ban, ngành, giảm 6 bậc so với năm 2020. Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ theo kết quả đo lường do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đánh giá Sở chưa đạt 90% (chỉ đạt 80,94%). Số lượng hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trễ hạn rất lớn.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc rà soát, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có vi phạm liên quan việc giải hồ sơ TTHC quá hạn; chưa đưa ra giải pháp để hạn chế số lượng hồ sơ trễ hạn; đặc biệt trong 5 tháng đầu năm 2022 số lượng hồ sơ trễ hạn tăng đột biến so với năm 2021 (tăng gần 300%). Tỷ lệ phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua Bưu chính công ích (BCCI) còn thấp…

Advertisement

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1391 Hoàng Mạnh Hùng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC trên địa bàn huyện, xã.

Sở cần thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và công chức của UBND cấp xã được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa về tiến độ, chất lượng xử lý công việc được giao tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC; thái độ phục vụ, tác phong, giao tiếp, ứng xử…; đồng thời, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi trái quy định pháp luật trong giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó sử dụng triệt để hệ thống iGate trong tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tránh tình trạng văn bản đã được xử lý nhưng do công chức thụ lý hồ sơ không cập nhật trên hệ thống iGate nên để trễ hạn không đúng với thực tế; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao thái độ phục vụ Nhân dân…

Advertisement

About admin

Check Also

Triển khai luật bảo đảm đồng bộ, khả thi

Các luật mới vừa được xây dựng và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 …