Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2023

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện M’Drắk vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2023 cho 51 cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện và 13 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, hướng dẫn các nội dung về: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay theo quy định của NHCSXH; các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại NHCSXH; nghiệp vụ của Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện trong thực hiện tín dụng chính sách…

Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, Ban Tổ chức và các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về thực tiễn trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Advertisement

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho các cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác nâng cao nghiệp vụ về tín dụng chính sách, từ đó có những định hướng phù hợp và kiến thức áp dụng để nâng cao hiệu quả của chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn vay được dễ dàng, thuận lợi, giảm tỷ lệ nợ xấu và chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao.

Advertisement

About admin

Check Also

Cử tri xã Cư Kbang kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Sáng 29/9, tại hội trường UBND xã Cư Kbang (huyện Ea Súp), Tổ đại biểu …