Tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021

Ngày 28/12, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh dành cho công chức phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính các Sở, ngành, địa phương. Ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ dự tham dự khai mạc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị CCHC tại điểm cầu VNPT Đắk Lắk

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung: Hướng dẫn chấm điểm theo Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Quyết định 2450/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh); Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh (Công văn số 11589/UBND-KSTTHC ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh); Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính.

Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính giúp số hóa việc đánh giá chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh, đảm bảo dữ liệu được xuyên suốt, toàn vẹn, bảo mật, qua đó góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính.

Phần mềm đánh giá chỉ số CCHC do Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo https://parindex.daklak.gov.vn.

Sau khi được tập huấn, các đơn vị sẽ tiếp cận kỹ năng thao tác trên phần mềm nhằm đánh giá toàn diện, chính xác tình hình, kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương để làm cơ sở xem xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm các quy định về CCHC.

Advertisement

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở và cấp huyện được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Tác động CCHC.

Trong đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở có 38 tiêu chí, 85 tiêu chí thành phần; Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp huyện có 44 tiêu chí, 94 tiêu chí thành phần và đều được tính thang điểm đánh giá là 100 điểm; trong đó điểm đánh giá CCHC là 75 điểm, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 25 điểm.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk lần thứ 8 (mở rộng)

Ngày 7/4, Huyện ủy Lắk đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ …