Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2023

Chiều 05/7, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 tiếp tục chương trình làm việc với phiên thảo luận tại tập trung và bế mạc Hội nghị.

Trước đó, hội nghị đã chia thành 4 tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo sơ kết chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị…Đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu trong phiên thảo luận tập trung.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2023, là năm đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Đại hội. Nhìn chung 06 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 6,9%, doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ; các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; tỉnh đã tổ chức thành công Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng được chú trọng. Hoạt động của khối dân vận, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, đạt được những kết quả nêu trên là thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cùng nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận tập trung.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá một số vấn đề cần quan tâm khắc phục: Giá trị tổng sản phẩm tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng còn thấp so với kế hoạch đề ra; thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch; việc triển khai thực hiện một số chương trình, dự án, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; số vụ vi phạm lâm luật tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn còn cao; tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số lĩnh vực phát sinh những diễn biến mới, phức tạp, vẫn còn xuất hiện một số tà đạo, đạo lạ có dấu hiệu vi phạm các chủ trương, đường lối của Đảng; công tác bám, nắm địa bàn chưa tốt …

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong thời gian vừa qua.

AdvertisementĐồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị phải phát huy những tiềm năng lợi thế, tranh thủ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân, nỗ lực quyết tâm, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Trước hết, cần tập trung các chỉ tiêu được dự báo có khả năng không đạt, các chỉ tiêu đạt thấp trong 06 tháng đầu năm để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, hoàn thành kế hoạch đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng và môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư, rà soát cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án công trình xây dựng cơ bản, nhất là các dự án thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác thu ngân sách, tiết kiệm, đảm bảo cân đối thu chi trong điều kiện khó khăn về thu ngân sách như hiện nay; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ động, thực hiện kịp thời các chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột theo Nghị quyết số 72 của Quốc hội và các nhiệm vụ tại Kết luận số 67 của Bộ Chính trị …

Advertisement

About admin

Check Also

Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Bang Odisha – Ấn Độ

Sáng 30/11, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh phối …