Thảo luận tổ đối với các nội dung trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng)

Ngày 4/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại tổ thảo luận số 2 đã thảo luận đối với các nội dung trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng).

Đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì tổ thảo luận số 2

Tham dự tổ thảo luận số 2 có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II – Ban Tổ chức Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành.

Các đại biểu tham dự tổ thảo luận số 2

Tại tổ thảo luận, các đại biểu đã cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm 2022; dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; báo cáo sơ kết công tá kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 02 kỳ Hội nghị.

Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh tham gia ý kiến liên quan đến việc giao biên chế trên địa bàn tỉnh

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến góp ý, nhìn chung đều nhất trí với nội dung các văn bản. Bên cạnh đó, các ý kiến đóng góp chủ yếu vào Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, như: Đề nghị cần đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nhất là đối với những chỉ tiêu, mục tiêu còn chưa đạt hoặc đạt thấp, trên cơ sở đó, dự báo tình hình thời gian tới; đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.

Advertisement

Giám đốc Sở Công Thương Lưu Văn Khôi tham gia ý kiến

Các đại biểu cũng đã cho ý kiến với từng nội dung cụ thể liên quan đến các vấn đề như: Hiện giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến người nông dân, các đại biểu cho rằng cần tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng các biện pháp canh tác tốt nhất để giảm chi phí sản xuất và có các giải pháp hỗ trợ người nông dân tiêu thụ các sản phẩm; việc đóng góp cho ngân sách tỉnh của các doanh nghiệp tại một số khu công nghiệp còn thấp, do ảnh hưởng bởi dịch covid-19; cần có cơ chế, chính sách để khuyến khích các nhà đầu tư, nhà khoa học đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình kết nghĩa với các thôn, buôn và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm cho người vùng đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát việc giao chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật; việc tinh giản biên chế cần tránh tình trạng máy móc, cào bằng mà cần gắn với vị trí việc làm; cần ưu tiên bố trí đủ giáo viên dạy tiếng anh, tin học và phòng học để thực hiện chương trình giáo dục mới…

Advertisement

About admin

Check Also

Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Buôn Đôn

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk vừa phối …