Thông tin tình hình thời sự, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở

Trung tâm Chính trị huyện Lắk vừa tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình thời sự, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở quý II năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 150 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên của 10 xã và thị trấn Liên Sơn đã được truyền đạt các nội dung như sau: Thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian qua; định hướng tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý III/2023 như: Tuyên truyền kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2023), 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023), 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023), 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2023), 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023); tuyên truyền thực hiện Chương trình số 14-CT/HU, ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII), Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nguyễn Xuân Hoản truyền đạt tại hội nghị.

Ngoài ra, các đại biểu còn được học tập, quán triệt nội dung tác phẩm tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 04 văn bản của đảng các cấp, bao gồm: Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Advertisement
Advertisement

About admin

Check Also

Cử tri xã Cư Kbang kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Sáng 29/9, tại hội trường UBND xã Cư Kbang (huyện Ea Súp), Tổ đại biểu …