Tổ chức trình diễn nghi lễ truyền thống của người Êđê tại TP Buôn Ma Thuột

UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức trình diễn Nghi lễ chúc sức khỏe của người Êđê tại buôn Tơng Jú và Nghi lễ kết nghĩa anh em của người Êđê ở buôn Kmrơng Prông B. Hoạt động này nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trong khu vực và phát triển du lịch.


UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức trình diễn Nghi lễ chúc sức khỏe của người Êđê tại buôn Tơng Jú (xã Ea Kao) và Nghi lễ kết nghĩa anh em của người Êđê ở buôn Kmrơng Prông B (xã Ea Tu) nhằm thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Ngày 19/12, UBND thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với UBND xã Ea Kao đã tổ chức trình diễn Nghi lễ chúc sức khỏe của người Êđê tại buôn Tơng Jú. Nghi lễ chúc sức khỏe (Hmưi) là một trong những nghi thức quan trọng trong đời sống của người Êđê, thể hiện sự tôn kính và hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Trong lễ chúc sức khỏe lần này, ông Y Thăm Kbuôr (buôn Tơng Jú, xã Ea Kao) là người được tổ chức lễ chúc sức khỏe. Ông đã được con cái và người dân trong buôn chúc mừng và chúc cho ông luôn khỏe mạnh, cuộc sống bình an.

Trước đó, ngày 16/9, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức trình diễn Nghi lễ kết nghĩa anh em của người Êđê ở buôn Kmrơng Prông B (xã Ea Tu). Nghi lễ kết nghĩa anh em (Mjing ayong adei) là một nghi lễ ý nghĩa mang tinh thần đoàn kết gắn bó. Những người kết nghĩa hoàn toàn tự nguyện và không vụ lợi. Sau khi kết nghĩa, mọi người trở thành anh em một nhà, giúp nhau vượt qua khó khăn và gắn kết mọi người trong cùng dòng họ đoàn kết, xây dựng buôn làng ngày càng no ấm, giàu đẹp.

Advertisement

Việc tổ chức trình diễn Nghi lễ chúc sức khỏe của người Êđê tại buôn Tơng Jú (xã Ea Kao) và Nghi lễ kết nghĩa anh em của người Êđê ở buôn Kmrơng Prông B (xã Ea Tu) đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng thời, nó cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo, bảo tồn, phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và gắn kết với phát triển du lịch.

Nguồn: Baodaklak

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Phát huy “vốn quý” của buôn làng

Văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Đắk Lắk là “vốn quý” được …