Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

Sáng 10/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKTTƯ; các đồng chí lãnh đạo UBKTTƯ và các bộ, ngành hữu quan. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương (Ảnh chụp qua màn hình).

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác KTGS, kỷ luật đảng và tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hiệu quả ở các cấp. Trên cơ sở đó, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Công tác KTGS, kỷ luật của Đảng tiếp tục được thực hiện quyết liệt với tinh thần quyết tâm “không ngừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”. Theo đó, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 58.069 tổ chức đảng và 324.403 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

So với năm 2021, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.533 tổ chức đảng và 10.475 đảng viên, tăng 17,57% tổ chức đảng và 16,62% đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 2.333 tổ chức đảng và 8.003 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 333 tổ chức đảng và 3.909 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 244 tổ chức đảng, 3.595 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 32.899 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 13.346 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng đối với 2.610 tổ chức đảng về thu chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và kiểm tra 37.821 tổ chức đảng và 323.645 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí…

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng, 16.202 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và 5.356 đảng viên. Việc giải quyết tố cáo của UBKT các cấp thực hiện đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, khách quan, chặt chẽ, góp phần tạo niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc triển khai công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế như: chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số nơi còn hạn chế; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các kết luận sau KTGS, thanh tra, kiểm toán… còn chưa chặt chẽ; công tác giám sát thường xuyên vẫn là khâu yếu, chưa chủ động nắm tình hình để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm…

Advertisement

Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị (Ảnh chụp qua màn hình).

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác KTGS, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác KTGS; UBKTTƯ lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thực hiện hiệu quả công tác KTGS, trong đó lưu ý việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS phải khả thi, thực chất, phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị; việc kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; UBKT các cấp nhanh chóng, khẩn trương triển khai nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực giao, đặc biệt cần làm rõ sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế AIC.

UBKT các cấp tiếp tục chú trọng tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành KTGS việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; tăng cường phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác kiểm tra và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, truyền thông, báo chí trong công tác KTGS…

Advertisement

About admin

Check Also

Triển khai luật bảo đảm đồng bộ, khả thi

Các luật mới vừa được xây dựng và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 …