Tổng kết nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ

UBND huyện Krông Ana vừa tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ nhiệm kỳ 2021-2025. Ông Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức diễn tập 8/8 đơn vị xã, thị trấn đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập 03 đơn vị (xã Ea Na, Ea Bông và xã Bình Hoà); hoàn thành tốt 05 đơn vị; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Thông qua diễn tập đã nâng cao được trình độ tham mưu của các ban, ngành, cơ sở để điều chỉnh, bổ sung hệ thống Kế hoạch A, A2, A4 và Kế hoạch “B” của các ngành phù hợp với thực tế ở địa phương, cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Ana phát biểu kết luận Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ. Cụ thể, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới…; chăm lo, củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích cực, chủ động quy hoạch, lập kế hoạch xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương và công trình chiến dấu theo quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí kinh phí, phân kỳ đầu tư thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo đảm quốc phòng” của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng là cán bộ ở cơ sở, trên cơ sở đó thống nhất nhận thức trong đội ngũ cán bộ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là xác định rõ “xây dựng khu vực phòng thủ là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, của lực lượng vũ trang và của toàn dân”; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt cả về con người và vật chất, phương tiện, kinh phí bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng thủ nhiệm kỳ tới.

Advertisement
Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …