Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án 250, đánh giá tích cực sau 12 năm thi hành luật, nhấn mạnh việc cải thiện hoạt động giám định và quản lý nhà nước.


Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết tình hình thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì hội nghị, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.

Luật Giám định tư pháp được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Trải qua 12 năm thi hành Luật Giám định tư pháp, hệ thống các quy định về giám định tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, hệ thống tổ chức giám định tư pháp, đội ngũ người làm giám định tư pháp được củng cố và phát triển. Công tác giám định tư pháp ngày càng nền nếp, hiệu quả, đóng góp vào việc giải quyết các vụ án chính xác, khách quan và đúng pháp luật.

Advertisement

Qua 5 năm thực hiện Đề án 250, công tác giám định tư pháp đạt được nhiều mục tiêu. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cam kết tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250, triển khai các nhiệm vụ chưa đạt được để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Đồng thời, tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người làm giám định. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ người giám định tư pháp ở các lĩnh vực.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

“Khoác áo mới” cho hồ Lắk

Hồ Lắk – điểm du lịch tiềm năng ở Đắk Lắk với cảnh đẹp tự …