Cấp chiêng và trang phục cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ truyền thống

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk trao chiêng và trang phục truyền thống cho câu lạc bộ, đội văn nghệ truyền thống tại vùng dân tộc thiểu số. Việc này giúp khích lệ tinh thần và bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức trao chiêng và trang phục truyền thống cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ truyền thống tại các thôn, buôn của dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm khích lệ tinh thần, nâng cao ý thức trách nhiệm và duy trì tập luyện, tham gia sinh hoạt văn hóa cồng chiêng của cộng đồng.

Cụ thể, 16 câu lạc bộ, đội văn nghệ truyền thống từ các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh đã nhận được 15 bộ chiêng và 77 bộ đồ truyền thống. Trong số đó, có 13 bộ chiêng Knah của người Êđê, 1 bộ chiêng của người M’nông và 1 bộ chiêng của người Mường.

Việc trao chiêng và trang phục truyền thống không chỉ giúp duy trì và phát triển di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên mà còn khuyến khích các nghệ nhân, đội văn nghệ ở các địa phương thôn, buôn tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa truyền thống.

Advertisement

Kinh phí cho việc trao chiêng và trang phục được thực hiện thông qua Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

“Khoác áo mới” cho hồ Lắk

Hồ Lắk – điểm du lịch tiềm năng ở Đắk Lắk với cảnh đẹp tự …