Triển khai công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2023

Sáng 20/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Hồng Thắng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Tư pháp đã chủ động bám sát phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả” của Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành, qua đó đạt được một số kết quả nổi bật như: Bộ Tư pháp đã hoàn thành 37/97 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hiện đang tiếp tục thực hiện 60 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn; tiếp nhận, trả lời 435 kiến nghị, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương; tiếp nhận, trả lời 77 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục được toàn ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành đã xây dựng trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 186 văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp đã thẩm định 15 đề nghị xây dựng văn bản và 73 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các Sở Tư pháp thẩm định 198 đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND và 2.030 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các Phòng Tư pháp thẩm định 1.212 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng thông qua việc tổ chức 209.508 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 18 triệu lượt người, phát hơn 18 triệu tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức 3.308 cuộc thi cho hơn 3,1 triệu lượt người dự thi.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp điều hành Hội nghị tại điểm cầu Trung ương (Ảnh chụp qua màn hình).

Bên cạnh đó, công tác thi hành án dân sự được chú trọng, tính từ ngày 01/10/2022 đến hết tháng 6/2023, tổng số phải thi hành là 775.101 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 574.289 việc. Đến nay, đã thi hành xong 382.058 việc. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý… được quan tâm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác Tư pháp thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế như: việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm; vẫn còn tình trạng điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; có dự án luật chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ; việc hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp còn chậm; còn xảy ra vi phạm trong hoạt động luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản…

Advertisement

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị (Ảnh chụp qua màn hình).

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị toàn ngành Tư pháp tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng các nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra; tập trung nguồn lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; chú trọng thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực…; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp trong việc triển khai Đề án 06…

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …