Triển khai luật bảo đảm đồng bộ, khả thi

Các luật mới vừa được xây dựng và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 và 1/8/2024, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội. Chính phủ và các bộ đang triển khai văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi của các luật.


Việt Nam vừa công bố việc ban hành 10 luật mới, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quyền lợi của công dân. Đây là những luật được xây dựng một cách cẩn thận, khoa học và phù hợp với thực tế hiện nay. Từ ngày 1/7/2024, các luật mới này sẽ chính thức có hiệu lực, bao gồm Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023, Luật Căn cước 2023, Luật Tài nguyên nước 2023, Luật Viễn thông 2023, Luật Giao dịch điện tử 2023, Luật Phòng thủ dân sự 2023, Luật Hợp tác xã 2023, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 và Luật Giá 2023.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, Quốc hội đang xem xét 4 luật khác sẽ có hiệu lực sớm, dự kiến từ ngày 1/8/2024, bao gồm Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Tổ chức tín dụng 2024.

Advertisement

Luật Hợp tác xã 2023 đặc biệt có nhiều chính sách hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế tập thể, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trong cộng đồng. Để đảm bảo hiệu quả trong thực thi các luật mới này, Chính phủ và các bộ đã có những văn bản hướng dẫn cụ thể, như Nghị định quy định về quản lý giá và thông tư về phương pháp định giá rừng.

Các nghị định được xây dựng trên nguyên tắc khoa học và dễ hiểu, nhằm giúp các địa phương thực thi luật một cách dễ dàng và không gặp khó khăn. Việc này không chỉ bảo đảm quyền lợi của công dân và doanh nghiệp mà còn giữ vững trật tự xã hội và an toàn.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Ea H’leo: Phục dựng Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’leo tổ chức phục dựng Lễ Cấp …