UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2023

Sáng 11/10, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.Các đại biểu dự Phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tham dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh có các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 38.376 tỷ đồng (bằng 60,91% kế hoạch năm 2023, tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2022); huy động vốn đầu tư toàn xã hội hơn 24.685 tỷ đồng (70,13% kế hoạch, tăng 1%); tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1,1 tỷ USD (71,24% kế hoạch, giảm khoảng 1%); tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.523 tỷ đồng (54,7% kế hoạch HĐND tỉnh giao, 74,4% dự toán Trung ương giao, giảm 22,2% so với cùng kỳ năm 2022). Lũy kế đến 30/9/2023, trên địa bàn tỉnh có khoảng 12.496 DN đang tồn tại, hoạt động (gồm 11.528 doanh nghiệp và 968 Chi nhánh của doanh nghiệp ngoài tỉnh đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh) và có 85 HTX thành lập mới, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2022, bằng 142% KH năm 2023.

Về quốc phòng, an ninh, chỉ tiểu tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; điều tra, làm rõ 545/564 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 96,63%, cao hơn KH 11,63% trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ 88/88 vụ, đạt tỷ lệ 100%. An ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.Đồng chí Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được; cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh như: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp; việc triển khai thực hiện các dự án ngoài ngân sách chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra; một số văn bản quy định liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng còn mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản pháp luật khác, nên nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện được các thủ tục đầu tư; an ninh trên một số lĩnh vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp…

AdvertisementĐồng chí Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họpc, đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra từ đầu năm để có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như công tác thu ngân sách nhà nước, nhất là thu tiền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và kịp thời rà soát, điều chuyển vốn hợp lý, giải ngân các nguồn vốn theo quy định; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, gắn với đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là công tác phòng chống cháy, nổ và an toàn giao thông…

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …