UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Sáng 05/4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thành viên UBND tỉnh để thông qua nội dung trình Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh năm 2023 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chủ trì phiên họp.Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, thành viên UBND tỉnh đã thống nhất thông qua dự thảo 03 nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ và giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm (2021- 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết về bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh (do tăng chi phí giải phóng mặt bằng) cho Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột.

Trong đó, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ và giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021- 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh 2 chỉ tiêu, nhiệm vụ HĐND tỉnh đã giao trước đó; về phương án giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn, các ngành thống nhất đề xuất phân bổ 59.190 triệu đồng nguồn ngân sách Trung ương và điều chỉnh nội dung hỗ trợ trong kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 5 năm (2021- 2025) theo đề xuất của UBND huyện Buôn Đôn.

Advertisement

Đồng chí Đinh Xuân Hà – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Nghị quyết tại phiên họp.

Dự thảo Nghị quyết về bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột tập trung vào phương án điều chuyển vốn của 3 dự án để bố trí cho chi phí giải phóng mặt bằng tăng thêm của Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột.

Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm: 3 chương, 15 điều về quy định chung, cơ chế lồng ghép nguồn vốn và cơ chế huy động các nguồn lực khác.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …