Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 2/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biê Niê; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, công tác dân tộc đã được triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dưới chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực cố gắng của đồng bào các dân tộc trong việc triển khai thực hiện đồng bộ 188 chính sách tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 136 chính sách dân tộc, các chính sách an sinh xã hội, đời sống của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi từng bước cải thiện, nâng cao. Ước tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1%; tỉ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33%, giảm 5,62%; tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%, giảm 3,2%, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp. Công tác an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thực hiện tốt. Công tác văn hóa, hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được đầu tư, phát triển.

Trong năm, Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao và quyết liệt, kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính; Uỷ ban Dân tộc và các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường; hợp tác quốc tế về công tác dân tộc tiếp tục được đẩy mạnh. Việc kiện toàn, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, năng lực đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, công tác dân tộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh thực hiện tốt, chuyển biến cơ bản về tiến độ, chất lượng 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các cấp, các ngành tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới; kịp thời xử lý, báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường trên địa bàn, không để bị động bất ngờ…

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Các chương trình, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, công khai, minh bạch. Qua thực tế triển khai, đồng chí Nguyễn Thiên Văn kiến nghị Chính phủ và bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm xem xét, điều chỉnh các nội dung, chỉ tiêu, mục tiêu Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Advertisement

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh:chinhphu.vn).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác dân tộc; linh hoạt trong việc triển khai các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phù hợp với văn hoá, phong tục, tập quán, điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng dân tộc; thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền để bà con hiểu, đồng hành cùng các cấp chính quyền, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Uỷ ban Dân tộc làm đầu mối kết nối các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số để tiếp nhận thông tin từ cơ sở và phản hồi cho cơ sở một cách nhanh chóng, kịp thời; các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục chăm lo sinh kế của bà con dân tộc thiểu số, nhất là vấn đề đất đai; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc. Các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc; bố trí cán bộ có kinh nghiệm, khả năng để hỗ trợ cán bộ cấp huyện, xã trong triển khai các chương trình, dự án…

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …