Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập

Sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ trí thức đã được các cấp, các ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; đồng thời, lồng ghép trong xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhân lực của địa phương, đơn vị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của địa phương.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đội ngũ trí thức của tỉnh Đắk Lắk có hơn 46.000 người, trong đó ước tính đội ngũ trí thức có trình độ cao gần 15.000 người (có 124 tiến sĩ, 1.607 thạc sĩ; chức danh Giáo sư 3 người, Phó giáo sư 34 người). Có mặt ở tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế – xã hội, chính trị, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn học – nghệ thuật… và có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển so với các địa phương khác trong cả nước. Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng và chi phí cho việc đào tạo đội ngũ trí thức, đặc biệt là đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh ngày một tăng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương.

Đồng chí Lê Đình Hoan – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 và Chỉ thị số 17

Đới với Chỉ thị số 17, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư TW Đảng khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy để định hướng hoạt động, hướng dẫn tuyên truyền. Cấp ủy đảng các cấp đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo cùng cấp duy trì đều đặn hội nghị báo cáo viên định kỳ. Đội ngũ báo cáo viên các cấp luôn chấp hành nghiêm Quy chế hoạt động của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tiếp nhận, phân tích và xử lý thông tin, có mối quan hệ gần gũi với Nhân dân. Thông qua hoạt động tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, những suy nghĩ lệch lạc, quan điểm sai trái trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

100% các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động đội ngũ BCV của Đảng; phân công lĩnh vực phụ trách phù hợp với công tác của từng BCV. Cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đều xây dựng quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của cấp mình, đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn, kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung Quy chế đề ra.

Đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện và tương đương hiện có 486 đồng chí, thành phần là cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị; trong đó: 96,9% BCV có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 70,2% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân; Báo cáo viên nữ chiếm tỷ lệ 12,8%; Báo cáo viên là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,6%. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội của tỉnh đã xây dựng được đội ngũ báo cáo viên gồm 109 đồng chí; trong đó, BCV nữ chiếm tỷ lệ 50,5%; BCV là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 16,5%. Đội ngũ BCV-TTV cấp xã hiện có trên 3. 912 đồng chí (chưa kể đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh).

Advertisement

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của công tác xây dựng đội ngũ trí thức và công tác tuyên truyền miệng; Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương về xây dựng đội ngũ trí thức và công tác tuyên truyền miệng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Mặt khác, căn cứ vào tình hình thực tế sau khi Trung ương tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 và Chỉ thị 17, tỉnh sẽ ban hành văn bản chỉ đạo về công tác trí thức và công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình mới.

Chú trọng quy hoạch và đào tạo đội ngũ trí thức phù hợp với vị trí việc làm và nhu cầu của ngành, địa phương; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho những ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, của địa phương; có cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, thu hút người có tài, có đức, nhất là các chuyên gia đầu ngành, trí thức trẻ tài năng, khắc phục tình trạng “chảy máu chất xám”, “lãng phí chất xám”. Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 27/7/2022 về “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khen thưởng cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 và 36 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17 trên địa bàn tỉnh.

Advertisement

About admin

Check Also

Phát hiện 10 đối tượng khai thác vàng trái phép

Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh phối hợp bắt quả tang 10 …