Cần thống nhất trong đào tạo, sát hạch lái xe ô tô

11:15, 17/03/2024, khám phá sự khác biệt trong chương trình đào tạo lái xe ô tô giữa ba ngành giao thông, công an và quân đội. Đề xuất cần thiết lập mục tiêu đào tạo rõ ràng và chuẩn đầu ra đồng nhất để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe.


Giấy phép lái xe ô tô (GPLX) được cấp bởi ba ngành giao thông, công an và quân đội được coi là có giá trị tương đương trong giao thông công cộng. Trong trường hợp cần thiết, việc chuyển đổi giữa các loại GPLX này thường chỉ đòi hỏi thủ tục đơn giản, trừ trường hợp từ GPLX dân sự sang quân sự, mà trong trường hợp này, học viên phải đi học bổ sung.

Tuy nhiên, hiện nay chương trình đào tạo ba loại GPLX này đang có sự khác biệt đáng kể, điều này cần được xem xét kỹ lưỡng để hoàn thiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Mục tiêu đào tạo là yếu tố quan trọng đầu tiên của bất kỳ chương trình đào tạo nào. Mục tiêu quyết định đến nội dung, phương tiện, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cũng như đánh giá kết quả.

Chương trình đào tạo lái xe quân đội có mục tiêu đào tạo rõ ràng là “trở thành người lái xe quân sự có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Trong khi đó, chương trình đào tạo của ngành giao thông và công an không quy định mục tiêu cụ thể. Điều này dẫn đến việc không có chuẩn mực để đánh giá, so sánh và kiểm tra kết quả đào tạo.

Advertisement

Môn học lý thuyết và thực hành cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các ngành. Nội dung, thời lượng và cách tổ chức đào tạo đều khác nhau. Việc này cần được cân nhắc để xây dựng một chương trình đào tạo thống nhất và có mục tiêu rõ ràng, đồng thời thiết kế các yêu cầu riêng của từng ngành thành các mô-đun đào tạo riêng biệt. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II: Quy mô lớn và nhiều chuỗi sự kiện đặc sắc

Huyện Krông Pắc tổ chức Lễ hội Sầu riêng lần thứ II, năm 2024 với …