Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Sáng 26/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến các điểm cầu trong toàn tỉnh.Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.Đồng chí H’Lim Niê – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu chuyên đề năm 2024.

Hội nghị đã nghe đồng chí H’Lim Niê – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nội dung của Chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh cần thể hiện quyết tâm cao, đề ra các cơ chế, chính sách cụ thể để khơi dậy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, đơn vị, đưa nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk vào nghị quyết, các chương trình, kế hoạch hành động hàng năm để tổ chức thực hiện; cần xây dựng Kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2024 đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian quy định theo Kế hoạch đề ra; đưa nội dung Chuyên đề năm 2024 và Chuyên đề toàn khóa vào sinh hoạt định kỳ hàng quý của chi bộ, của hội, đoàn thể; gắn với nội dung Chuyên đề năm 2024 cũng như các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên lĩnh vực văn hoá với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

AdvertisementĐồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dịp này, 01 tập thể và 02 cá nhân của tỉnh Đắk Lắk đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Ban Chỉ đạo giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023 cũng đã trao 4 giải (1 giải B, 2 giải C, 1 giải Khuyến khích) tặng cho các tác giả của tỉnh Đắk Lắk.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …