Huyện Eakar tập trung tuyên truyền, cung ứng thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2022

UBND huyện Eakar vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND huyện Eakar, Trưởng Ban CCHC huyện chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Hà- Chủ tịch UBND huyện Eakar chủ trì hội nghị.

Theo Báo cáo tại hội nghị, năm 2021, huyện Eakar đã xây dựng và ban hành kịp thời Kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thống kê năm 2021 đã tiếp nhận 30.889 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp là 29.339 hồ sơ, qua Bưu chính là 07 hồ sơ, tiếp nhận mức độ 3 là 768 hồ sơ và tiếp nhận mức độ 4 là 775 hồ sơ.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc triển khai CCHC năm 2021

UBND huyện Eakar đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đối với 05 cơ quan chuyên môn và 06 xã trên địa bàn. Cấp tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC thông qua hình thức trực tuyến đối với UBND huyện Ea Kar và UBND xã Xuân Phú, Ea Sô; đồng thời phúc tra kết quả sau kiểm tra đối với UBND huyện và các xã nói trên. Công tác tự kiểm tra ở các đơn vị được quan tâm tổ chức thực hiện thường xuyên, khắc phục kịp thời các thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

Các đơn vị ký kết giao ước triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2022

Về cơ sở vật chất 11 xã, thị trấn đã có phòng làm việc riêng của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả với diện tích từ 40m2 trở lên (Các xã Cư Bông, Cư Yang, Ea Sô, Cư Huê chưa có trụ sở riêng và xã Xuân Phú đang xây dựng). Các trang thiết bị như: máy vi tính, bàn làm việc, quạt máy, điện thoại, nước uống… được trang bị cơ bản đầy đủ phục vụ cán bộ, công chức làm việc cũng như để người dân ngồi chờ nhận kết quả.

Trong năm 2021, UBND huyện Eakar thống nhất với phương án chuyển hoạt động của Bộ phận Một cửa của huyện về Bưu điện huyện Ea Kar nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Sau khi chuyển giao cho nhân viên bưu điện đảm nhận tiếp nhận TTHC, đến nay đã giảm được 08 cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa (11/19 người).

Advertisement

Đến thời điểm hiện nay đã thực hiện việc chuyển giao cho Bưu điện huyện tiếp nhận và trả kết quả đối với các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp; Y tế; Lao động Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ và Văn hóa Thông tin; tiếp tục sẽ chuyển giao các lĩnh vực còn lại trong 6 tháng đầu năm 2022.

Năm 2022, UBND huyện EaKar tập trung đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân. Rà soát, đảm bảo TTHC phải được kiểm soát thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác và kịp thời. Cung cấp và hướng dẫn các nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính, đặc biệt là tuyên truyền TTHC mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính ; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong điều hành, phục vụ người dân.

Advertisement

About admin

Check Also

Liên quan trong vụ phá 410 ha rừng, nhiều đối tượng lĩnh án

TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án hủy hoại 410 ha rừng tại xã Ya …