Lớp hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn tổ chức lớp hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm tại buôn Kuốp, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana. Lớp bồi dưỡng này nhằm giúp các học viên xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện gia đình, địa phương và mang nét đặc sắc riêng.


Từ ngày 6 đến ngày 9/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn đã tổ chức Lớp hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm cho các hộ gia đình tại buôn Kuốp, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana.

Lớp hướng dẫn này có sự tham gia của 21 học viên, đại diện cho cá nhân và hộ gia đình tham gia cung cấp dịch vụ du lịch và homestay tại buôn Kuốp. Các học viên đã được lựa chọn để đầu tư và hỗ trợ xây dựng các sản phẩm phát triển du lịch theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025.

Trong lớp hướng dẫn, các học viên sẽ được giảng viên hỗ trợ và hướng dẫn xây dựng các sản phẩm trải nghiệm phù hợp với điều kiện gia đình và địa phương, mang nét đặc sắc và phong cách riêng. Ngoài ra, giảng viên cũng sẽ bồi dưỡng cho học viên các kiến thức về du lịch cộng đồng, khách hàng và phong cách phục vụ.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp bồi dưỡng tương tự cho các cá nhân và hộ gia đình tham gia cung cấp dịch vụ du lịch và homestay tại buôn Trí (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).

Nguồn: Baodaklak.vn

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Lớp hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm được tổ chức ở đâu và trong khoảng thời gian nào?
– Lớp hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm được tổ chức tại buôn Kuốp, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana.
– Thời gian tổ chức lớp hướng dẫn là từ ngày 6 đến ngày 9/7/2023.

Advertisement

2. Có bao nhiêu học viên tham gia lớp hướng dẫn?
– Có 21 học viên tham gia lớp hướng dẫn.

3. Ai được lựa chọn để tham gia lớp hướng dẫn?
– Các hộ gia đình và cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch, dịch vụ homestay trên địa bàn buôn Kuốp.

4. Nội dung học viên sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn trong lớp?
– Học viên sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các sản phẩm trải nghiệm du lịch phù hợp với điều kiện gia đình, địa phương, mang nét đặc sắc và phong cách riêng.
– Họ cũng sẽ được bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng, về khách hàng, phong cách phục vụ.

5. Lớp hướng dẫn tương tự đã được tổ chức ở đâu trước đó?
– Lớp hướng dẫn tương tự đã được tổ chức tại buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Sáng rõ bức tranh du lịch huyện Lắk

Huyện Lắk – điểm du lịch mới nổi bật tại Tây Nguyên, thu hút đông …