Ngăn ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng: Giải pháp từ xác minh tài sản, thu nhập

Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm ngăn ngừa tham nhũng. Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập và phát hiện nhiều trường hợp kê khai không chính xác.


Xác minh tài sản, thu nhập là giải pháp hiệu quả trong phòng chống tham nhũng. Theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ, việc này giúp kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai và đánh giá tính trung thực của nguồn gốc tài sản, thu nhập.

Nghị định 130 quy định rằng, số người được lựa chọn để xác minh tài sản, thu nhập phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đại diện các cơ quan sẽ bốc thăm lựa chọn người xác minh tài sản, thu nhập.

Thực hiện công tác xác minh tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh đã bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 39 cá nhân thuộc 12 cơ quan, tổ chức, đơn vị để kiểm tra. Đây là những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

Nghị định 130 cũng yêu cầu người kê khai phải mô tả đầy đủ về tài sản, bao gồm đất đai, nhà ở, tiền tệ, cổ phiếu, và các tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Người kê khai cần phải giải trình nguồn gốc của tài sản tăng thêm và thu nhập trong kỳ áp dụng.

Advertisement

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Văn Sáu đã chủ trì buổi bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập. Thanh tra tỉnh cho biết, người kê khai không trung thực sẽ bị xử lý theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng. Nếu tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, họ cũng sẽ bị xử lý tương ứng.

Kiểm soát tài sản, thu nhập là một phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đắk Lắk đã tiến hành ba đợt bốc thăm lựa chọn người xác minh, kê khai tài sản để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Ea H’leo: Phục dựng Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’leo tổ chức phục dựng Lễ Cấp …