Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024

Sáng 30/1, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 01 Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm (có 8 Chi bộ) và 13 Chi bộ trực thuộc với 284 đảng viên. Năm 2023, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện cơ bản đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cụ thể, giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn đạt 22.398 tỷ đồng, tăng 4,88% so với năm 2022 (tăng cao nhất trong các lĩnh vực kinh tế của tỉnh); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 54.922 tỷ đồng (tăng 4,8% so với năm 2022); thuỷ lợi đảm bảo tưới chủ động cho 83,88% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới (tăng 0,5% so với 2022). Công tác trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh đạt 4.590,3 ha, đạt 252% kế hoạch, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây; trồng cây phân tán đạt 383.734 cây, đạt 191,8 % kế hoạch; có 78 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (tăng 04 xã so với năm 2022) …

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mai Trọng Dũng phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn ngành và các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện đầy đủ các văn bản quy định về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền phát huy dân chủ, tăng cường vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, xây dựng các tổ chức đoàn thể… được triển khai thường xuyên, kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định và đạt được những kết quả tích cực. Công tác phát triển đảng được quan tâm, chú trọng, qua đó đã đạt 140% so với chỉ tiêu được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giao.

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của ngành thời gian qua vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa đồng bộ, chưa tập trung đi vào bảo quản, chế biến sâu, giá trị gia tăng thấp; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn manh mún, sản phẩm nông nghiệp còn phân tán, nhỏ lẻ, chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp; cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển một nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản vẫn chưa đảm bảo….

Advertisement

Năm 2024, Đảng ủy Sở và cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng; xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024; xây dựng, hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc theo quy định; triển khai hiệu quả công tác phát triển đảng, phấn đấu kết nạp tối thiểu 5 đảng viên mới…

Trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thuấn – Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và đảng viên Lê Văn Đạo – Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Nhân dịp này, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao tặng Giấy khen cho 4 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” năm 2023; tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 53 đảng viên đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Advertisement

About admin

Check Also

Cảnh giác thủ đoạn giả danh quân nhân để lừa đảo

Trong thời gian gần đây, việc giả danh quân nhân để lừa đảo, chiếm đoạt …