Tập trung phê duyệt Quy hoạch chung huyện Ea Kar đô thị loại IV đảm bảo tiến độ đề ra

Chiều 6/9, Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã Ea Kar trước năm 2025 (Ban chỉ đạo 2287) của tỉnh vừa tổ chức họp để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Tuấn Hà chủ trì cuộc họp.

Trung tâm thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar)- Ảnh :Nguyễn Xuân

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo 2287 tỉnh đã nghe huyện Ea Kar tập trung báo cáo kết quả, tiến độ xây dựng thị xã; Công tác quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030; Công tác lập Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar; Công tác lập Quy hoạch một số dự án trọng điểm; Công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất ; Công tác thu hút đầu tư; Đề xuất, kiến nghị của huyện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác ủy quyền phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2040.

Huyện Ea Kar đề xuất, kiến nghị Sở, ngành hỗ trợ hoàn thành công tác quy hoạch theo tiến độ Quy hoạch đô thị loại IV, Chương trình phát triển đô thị; Quy hoạch chi tiết 1/500 các xã, thị trấn trở thành phường; riêng đối với Đề án công nhận đô thị loại IV, công nhận hoàn thành trong Quý I/2023). Đề nghị sở Xây dựng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác ủy quyền phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2040. Đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ cho huyện Ea Kar 10% số tăng thu thuế, phí ngân sách cấp tỉnh hưởng thực hiện so với dự toán từ năm 2022 – 2024.

Để huyện có nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội và hoàn chỉnh các tiêu chí lên đô thị loại 4 và tiêu chuẩn của thị xã đề nghị sở Kế hoạch đầu tư tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 sớm và tập trung (trong các năm từ năm 2022 – 2024); tham mưu UBND tỉnh kêu gọi nguồn vốn ODA để đầu tư cho huyện một số dự án trọng điểm để xây dựng thị xã trên cơ sở cân đối tổng hạn mức dư nợ vay của tỉnh theo quy định; tham mưu UBND tỉnh ban hành riêng cho huyện Ea Kar danh mục các dự án thu hút đầu tư để huyện chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến, tiếp cận các nhà đầu tư, sớm phối hợp các sở, ngành tham mưu đề xuất UBND tỉnh có quyết định chủ trương đầu tư triển khai dự án.

Đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường tham mưu UBND tỉnh thống nhất cho huyện Ea Kar làm thí điểm triển khai dự án xử lý rác thải đô thị lý do, hiện nay tỉnh Đắk Lắk chưa có đơn giá xử lý rác thải, cơ chế thu hút nhà đầu tư, hoàn thành sớm tiêu chí môi trường.

Đề nghị Qũy phát triển Nhà – Đất thống nhất tham mưu Hội đồng quỹ, đáp ứng nhu cầu ứng vốn quỹ cho huyện để thực hiện giải phóng mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất (các khu đô thị, khu dân cư mới) tạo nguồn thu cho ngân sách thông qua đấu giá.

Advertisement

Lễ khởi công xây dựng khu Trung tâm hành chính mới – đô thị EaKar, tại thôn 6 – xã EaĐar ( khu vực đất Quảng trường )- Ảnh minh họa

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu Sở, ngành tiếp tục hỗ trợ huyện triển khai nhiệm vụ triển khai lập, phê duyệt Quy hoạch chung huyện Ea Kar đô thị loại IV toàn huyện, triển khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết nội thị, trung tâm các phường dự kiến, lập Chương trình phát triển đô thị Ea Kar. Phối hợp triển khai lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng các Khu dân cư, Cụm công nghiệp Ea Ô, lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị…Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đề nghị các sở, ngành của tỉnh tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ được phân công; nghiên cứu các giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt, hướng dẫn cho huyện xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2022. Tập trung kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn tìm hiểu môi trường đầu tư vào tỉnh và huyện Ea Kar; tập trung tham mưu bố trí các nguồn lực hỗ trợ cho huyện thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch 11093/KHUBND của UBND tỉnh.

Huyện Ea Kar tiếp tục thực hiện tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trên các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh của địa phương, trong đó chú trọng thu hút vào lĩnh vực công nghiệp sản xuất, chế biến, các dự án thương mại – dịch vụ, thu hút dự án du lịch khai thác các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống buôn làng, các khu di tích, thắng cảnh trên địa bàn huyện, nâng cao tỷ trọng kinh tế công nghiệp, thương mại dịch vụ. Từng bước thu hút các dự án xã hội hóa giáo dục, y tế chất lượng cao theo quy hoạch; kêu gọi đầu tư, xây dựng các cơ sở giáo dục tư thục, trong nội thị và ngoại thị.

Advertisement

About admin

Check Also

Phát hiện 10 đối tượng khai thác vàng trái phép

Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh phối hợp bắt quả tang 10 …