Thanh tra Chính phủ tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022

Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã diễn ra thành công, thu hút sự quan tâm của các đại biểu từ các bộ ngành, địa phương. Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/7/2023, quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động thanh tra.


Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh tra tại điểm cầu Đắk Lắk.

Hội nghị đã tập trung vào những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thanh tra, Nghị định số 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Tập trung những điểm mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra, như: Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra, thủ trưởng các cơ quan thanh tra, việc thành lập thanh tra bộ, thanh tra tổng cục, thanh tra cơ quan thuộc Chính phủ; quy định về thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Advertisement

Thảo luận và chia sẻ vấn đề pháp luật

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trong nước.
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trong nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương đã cùng thảo luận; chia sẻ khó khăn, vướng mắc về pháp luật cần tháo gỡ, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra trong thời gian tới.

Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 14/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Luật gồm 8 chương với 118 điều quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra.

Quỳnh Anh

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Thương nhớ rạ rơm – Báo Đắk Lắk điện tử

Trải qua quá trình gặt và thu hoạch, rơm rạ trở thành nguồn tài nguyên …