Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

Ngày 27/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Văn Rón – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Tiến Hưng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Hồ Duy Thành – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các Phó Chủ nhiệm, thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy và thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đạt hiệu quả tích cực, nhất là việc thực hiện kiểm tra theo các chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên. Cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 355 tổ chức đảng và 2.388 đảng viên, qua kiểm tra kết luận 213 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 87 tổ chức đảng và có 1.814 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1.287 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên.

Đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh chụp qua màn hình).

Cấp ủy các cấp giám sát 42.979 tổ chức đảng và 147.197 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát 31.119 tổ chức đảng và 41.737 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã giải quyết tố cáo với 8 tổ chức đảng và 225 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp nhận được 25.401 đơn thư tố cáo, phản ánh tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết tố cáo 36 tổ chức đảng và 1.034 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 88 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát đối với 7.393 đảng viên, qua kiểm tra, giám sát kết luận 239 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Advertisement

Ủy ban Kiểm tra các cấp tích cực tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024; đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm…

Đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh chụp qua màn hình).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với quy định của Đảng và các điều kiện thực tiễn. Cấp ủy thường xuyên quan tâm, định kỳ làm việc với Ủy ban Kiểm tra để kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục quán triệt phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra…

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …