UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 27/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn Hà, Võ Văn Cảnh, Nguyễn Thiên Văn đồng chủ trì Hội nghị.UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo tại Hội nghị, dù gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh tế – xã hội năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk vẫn đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Nhìn chung, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2023 tiếp tục duy trì phát triển. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 4,39% so với năm 2022. Quy mô nền kinh tế cơ bản ổn định, duy trì ở mức khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 98.000 tỷ đồng, đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng định hướng, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ.Đồng chí Nguyễn Đức Vinh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023.

Trong tổng số 16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023, có 10 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong đó, có 03 chỉ tiêu nổi bật, vượt kế hoạch gồm: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; Phát triển sở sở hạ tầng; Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia. Các chỉ tiêu đạt kế hoạch gồm: GRDP bình quân đầu người; Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội; Tổng kim ngạch xuất khẩu; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo; Lao động việc làm; Y tế; Quốc phòng, an ninh.

Trong số các chỉ tiêu không đạt kế hoạch, giá trị tổng sản phẩm ước đạt 60.792, 26 tỷ đồng, đạt 96,5% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.770 tỷ đồng, bằng 76,93% kế hoạch HĐND tỉnh giao.Chủ trì Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hay mặt UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2023.

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao; đồng thời, phấn đấu năm 2024 là năm bứt phá để năm 2025 về đích với kết quả đạt được cao nhất, đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh, đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương tập trung rà soát kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025; tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phù hợp với từng thời điểm, từng điều kiện thực tế của địa phương phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch các chỉ tiêu năm 2024, làm nền tảng để năm 2025 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025; tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các ngành, các cấp, địa phương, nhất là sự phối hợp của người đứng đầu đơn vị; chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm gắn với bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; bám sát chủ trương, đường lối chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đã đề ra; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024; thực hiện ngay việc giao dự toán ngân sách năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc; tăng cường quản lý, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, quyết tâm hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024; đẩy mạnh thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, mở rộng, đa dạng hóa thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu, hình thành chuỗi sản phẩm, chuỗi cung ứng; triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định và không để chậm trễ; rà soát các tồn đọng ở các dự án lớn, trọng điểm; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế, trợ giúp xã hội; chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, nhất là chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người nghèo …

Advertisement
Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …