Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy triển khai công tác 6 tháng cuối năm

Chiều 07/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện thường trực cấp ủy và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp ủy trực thuộc tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã quán triệt, học tập, tuyên truyền đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đến tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát trong tình giai đoạn, qua đó đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, vào cuộc tích cực và quyết liệt.

Các nhiệm vụ của UBKT các cấp được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát chương trình đã xây dựng. Bên cạnh đó, trước yêu cầu của nhiệm vụ trong mỗi thời điểm, UBKT các cấp đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát cho phù hợp và hiệu quả. Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do cấp ủy giao.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát được 204 tổ chức Đảng và 8.490 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã thi hành kỹ luật 1 tổ chức đảng và 88 đảng viên. Công tác tiếp nhận, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo cơ bản giải quyết kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những hạn chế tồn tại như: Việc triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ có nơi chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Việc nắm tình hình, phát hiện vi phạm để tiến hành kiểm tra ở một số UBKT cấp huyện chưa tốt. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở phần lớn là kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm thực tế nên đã ảnh hưởng nhất định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Advertisement

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, cơ sở. Đồng thời, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong gian tới, UBKT các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, vị trí, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, nhất là nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ, phẩm chất tốt; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực thường xảy ra vi phạm, gây bức xúc dư luận…

Advertisement

About admin

Check Also

Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường trên địa bàn tỉnh năm 2023

Sáng 31/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Âm …