Khởi động Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

Sáng 19/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Lễ khởi động Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà chủ trì buổi lễ.

Trong những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực, chủ động trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả quan trọng. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng từng bước được nâng lên. Việc mở rộng giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong tỉnh với Nhân dân các địa phương trong và ngoài nước ngày càng được tăng cường.

Quang cảnh buổi lễ.

Hiện nay, toàn tỉnh có 41 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và 3 di sản được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Ngữ văn dân gian Khan (Sử thi); Ngữ văn dân gian Lời nói vần của người Êđê huyện Cư M’gar; Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ mừng thọ của người M’nông huyện Lắk. Ngoài ra Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh vào danh mục “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” năm 2008.

Tuy nhiên, các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng tồn tại chủ yếu qua hình thức truyền khẩu, một trong những loại hình dễ bị mai một, thất truyền. Do đó, loại hình di sản không gian văn hóa cồng chiêng, sử thi, lời nói vần và các di sản văn hóa phi vật thể đang dần thu hẹp và mai một, cần được bảo vệ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Buôn Ma Thuột Phạm Tiến Hưng phát biểu thảo luận tại buổi lễ.

Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tiếp nhận, triển khai thành công dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” và đã nhận được sự đánh giá cao của Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc). Tiếp nối sự thành công đó, Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk đã tin tưởng, tiếp tục tài trợ dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” với trị giá 55.000 USD nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tạo động lực phát triển đời sống KT-XH, ổn định chính trị, QP-AN; xây dựng sản phẩm văn hóa nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại địa phương.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 4/2023 đến tháng 12/2023 tại địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và 04 huyện: Cư M’gar, Ea H’leo, Ea Súp, Krông Năng với các hoạt động chính như: tổ chức các lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể; cấp 01 bộ chiêng Gia Rai cho huyện Ea H’leo; 4 bộ chiêng Êđê cho huyện Krông Năng, Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ, TP. Buôn Ma Thuột; cấp 124 bộ trang phục Êđê, Gia Rai truyền thống cho các đội chiêng, đội văn nghệ tiêu biểu; sưu tầm, biên tập, in sách song ngữ Êđê và tiếng Việt về Lời nói vần của người Êđê…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà nhấn mạnh, việc triển khai Dự án không chỉ đóng góp vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, truyền thống giữa Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Jeollabuk, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Jeollabuk nói riêng và hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.

Do đó, các địa phương được hưởng thụ Dự án cần chủ động, tích cực phối hợp cùng các đơn vị liên quan, các phòng chuyên môn của Sở để tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung đã được ký kết đúng theo Kế hoạch đề ra, đạt được hiệu quả cao nhất; thường xuyên quan tâm, đôn đốc, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn.

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Krông Pắc

Sáng 29/9, Tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk …